Kodeverk

Kodeverk for Kjøretøyhendelser
Hendelsetype
Hendelseundertype
Korreksjonstype