Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy

Velkommen til informasjonsportalen for Autosys Kjøretøy. Denne portalen inneholder informasjon om tjenester (API), kodeverk og miljøer som tilhører Autosys Kjøretøy.

Support

Har du spørsmål om bruk av APIet eller ønsker å melde inn et avvik under utvikling eller test ta kontakt via felles mailboks

Nyheter og driftsvarsel

For nyheter og driftsvarsel se Nyheter

APIer

Liste over APIer

Åpne API for privatpersoner og virksomheter

Enkeltoppslag
Tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon

API for kjøretøybransjen og virksomheter

eCoC
Eierskifte og omregistrering
Kjøreseddel
Leasingtaker

API som krever egen hjemmel

Kjøretøyoppslag
Utlevering av kjøretøyhendelser
Tilleggsinformasjon
Kjøretøyhistorikk
Kjøretøysøk
Kjennemerkehistorikk

Maskinporten

Maskinporten som konsument
Delegere tilgang til leverandør
Maskinporten som leverandør

Maskinporten (eng)

Kodeverk

Under konstruksjon. Innhold vil bli oppdatert fortløpende.

Hendelsetype og Hendelseundertype

Følgende kodeverk brukes i data som utleveres fra tjeneste Utlevering av kjøretøyhendelser
Hendelsetype
Hendelseundertype
Korreksjonstype

Følgende dokument (sist oppdatert 30.01.2020) kan være til hjelp for å forstå kjøretøyhendelser og hvilke deler av domenet som blir berørt.
Hendelser_og_Domene.pdf

Autosys Kjøretøy Registrering

Formål midlertidig brukstillatelse
Kjennemerkekategori
Kjennemerketype
Kjøringens art
Registreringsstatus
Skjermingsomfang
Årsak bruksforbud
Årsak midlertidig avregistrering
Årsprovekjennemerkestatus
Årsprovekjennemerketype

Kodeverk i tekniske data

ADR Påbyggtype
Arbeidsprinsipp
Avgasskode
Avgift
Drivstofftype