Testdata SISDINKY

Informasjon om utvalgte syntetiske kjøretøy som finnes i testmiljø kalt SISDINKY. Personer er basert på Tenor Testdata. Listen av kjøretøy er under oppbygging.

Filtrer

Eierskap: Kjøretøyklassifisering: Registreringsstatus: Motor: